Nytt web-verktøy: Hvor bærekraftige er dine nye kontormøbler?

Nytt web-verktøy: Hvor bærekraftige er dine nye kontormøbler?

09
feb
2018
Eline Christoffersen
Bygg – og motebransjen er allerede godt i gang – og nå lanserer Eurpoas største kontormøbelprodusent Kinnarps interiørindustriens første web-verktøy, som skal hjelpe deg å se bærekraften av materialene i dine kontormøbler.
09
feb
2018
Eline Christoffersen

Bæredyktige, etisk såvel som miljømessig optimerende produkter, har blitt et viktig mantra, også for designverden.

Økende antall virksomheter, statsinstitusjoner og kommuner, stiller stadig høyere krav for bærekraften av deres kontor – og skolemøbler. De krever bæresterke materialer, ingen skadelige kjemikalier, og god ergonomi. 

I høst har den svenske kontormøbel – og innretningsgiganten Kinnarps presentert et smart og brukervennlig web-verktøy, The Better Effect Index, som bedømmer Kinnarps´ møbelprodukter. Dette ved hjelp av seks sentrale bærekraftparametere. 

Indeksen, som i framtiden vil omfatte og evalurere alle bedriftens varemerker, tilbyr kundene informasjon på følgende områder: råvarer og ressurser, klima, renheten av materialer, socialt ansvar, gjenbruk og ergonomi. 

 

Helhetsbedømmelse 

«Fremtidens kunder vil kreve å se at det er dokumentert hvilken forskjell de faktisk gjør når de prioriterer å kjøpe nye, bærekraftige produkter», sier Rose-Maria Poll, markedsføringssjef i Kinnarps´ danske avdeling. 

«The Better Effect Index er vår måte å tydeliggjøre i hvilken grad Kinnarps´ kontormøbler lever opp til bæredyktighet, miljøvennlige materialer, sosialt ansvar osv. Vi fremlegger derfor ikke bare en oversikt over produktes fordeler, men også for dets mulige mangler.» 

 

KinnarpsAlle Kinnarps produkter skal bedømmes på seks områder, hvor den høyeste karakteren på hvert område er tre. Den samlete karakter er gjennomsnittet av områdenes poeng. Fotos: Kinnarps.

 


Kinnarps´ nye web-verktøy gir en grundig helthetsbedømmelse av samtlige faktorer som påvikrer og definerer kontorproduktes bæredyktighet og finhet. 

Bedømmelsesgrunnlaget er basert på FNs bærekraftighetsmål, sammen med synspunkter og krav fra arkitekter, interiørspesialister og innkjøpere om hva som er viktig for å kunne gjøre bærekraftige valg av kontormøbler. 

Helt transparent

«Bærekraft har siden Kinnarps´ oppstart i 1942, vært et nøkkelord for bedriften. Derfor er vår nye indeks en naturlig forlengelse av familiebedriftens´ konsept om bærekraftige produkter – The Better Effect. 

Vi i interiørindustrien manglet et nyttig verktøy, som kan vise et ærlig helthetsbilde, og videre øke innsynet i våre kontromøbler. Ved å være transparente, og presentere hele livsforløpet til våre produkter, ser vi en lovende strategi for fremtiden», tilføyer Rose-Maria poll.

 

Kinnarps møbler web verktøy«Fremtidens kunder vil kreve å se at det er dokumentert hvilken forskjell de faktisk gjør når de prioriterer å kjøpe nye, bærekraftige produkter», sier Rose-maria Poll, markedsføringssjef i Kinnarps A/S.


Mer konkret så vil Kinnarps fremover bedømme sine kontormøbler via 17 indikatorer innenfor indeksens seks hovedområder og gi en karkater som presenterer produktets bæredyktighet. 

På sikt skal alle Kinnarps´ kontormøbler og produkter bedømmes, samt ha en egen «karakterbok». Kinnarps vil dog fortsatt holde fast på de eksterne kvalitets – og miljømerkninger de allerede har oppnådd.

 

Felles standard

«Vi legger ut våre bedømmelser offentlig, slik at også våre konkurrenter kan se og følge med på hvordan Kinnarps prioriterer å arbeide med å optimere sine produkter. 

Vi håper at andre industrier også vil oppdage, og bruke våre nye algoritmer, slik at vi i fremtiden kan skape noen velfungerende, felles bærekraftighetsstandarer for forskjellige produker», sier marketsføringssjef Rose-Maria Poll. 

Våre medlemsskap
  • Matchoffice medlemskaplogo
  • Matchoffice medlemskaplogo