arrow_upward

10 Kontorlokaler: Bærum

Er du på utkikk etter et kontorlokaler i Bærum kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige kontorlokaler i Bærum. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Bæredyktige Bærum

Bærum har alltid vært en populær kommune å ha virksomheten sin i. Kommunen tilrettelegger for et rikt næringsliv med gode fasiliteter, uansett om du skal ha kontor for deg selv eller i et businessenter. Med popularitet kommer det også utfordringer med tanke på utvikling på flere forskjellige plan, ikke minst hvordan man kan utvikle Bærum som et attraktiv sted for næringslivet på en grønn måte.

Et grønnere Bærum

I 2012 ble SmartCity Bærum etablert. Dette er et samarbeid og et partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet i området. Formålet med dette partnerskapet er å redusere energiforbruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og et godt samarbeid. Og allerede etter disse 6 årene kan man se nytteverdien av partnerskapet gjennom nettverk og enkeltprosjekter. Flere av prosjektene har vært viktige og banebrytende, som for eksempel tester av førerløse busser og vareleveringer, samt smarte transportløsninger på Fornebu.

SmartCity arrangerer seminarer og møter i samarbeidet med næringslivet, hvor grønne løsninger er i fokus.

Visjonene om et grønnere Bærum er en erkjennelse av at dagens miljø- og klimautfordringer må møtes i et konstruktivt samarbeid mellom det offentlige og private. Og et av disse samarbeidene har resultert i en nytenkende og innovativ parkeringsløsning i Sandvika.

I 2015 ble det nemlig plassert en rekke parkeringssensorer på gateplan i Sandvika. Disse sensorene leverer data om hvorvidt en parkeringsplass er opptatt eller ikke. Resultatet er at brukerne av parkering i Sandvika får enkel tilgang til parkering i området, man slipper unødig leting etter ledige parkeringsplasser og forurenser dermed mindre. Trafikksikkerheten og trafikkavviklingen blir dessuten også forbedret. For å kunne videreutvikle parkeringstilbudet i fremtiden er det viktig at man får samlet og analysert all denne dataen fra sensorene. Det jobbes for øyeblikket med å finne ut av hvordan næringslivet kan få tilgang til og bruke disse datasettene til produktutvikling og næringsutvikling.

 

Businessenter i Bærum

De aller fleste av de 35.000 menneskene som næringslivet i Bærum gir jobb til arbeider på Lysaker og Fornebu. Faktisk ligger hele 25.000 arbeidsplasser innenfor en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon. Det er i disse områdene du finner de største aktørene innenfor næringslivet i Bærum, samt gode muligheter for å leie deg inn i et businessenter i et mangfoldig, kreativt og profesjonelt miljø. Men selv om det er her de aller største næringsarealene finnes så er det også fokus på en utvikling andre steder i kommunen, og da spesielt i Sandvika. Det har lenge foregått en utvikling av de bynære områdene og Bærum kommune vektlegger en miljøriktig profil, til glede for innbyggere, arbeidstakere og alle andre.

 

Et godt næringsliv er nøkkelen

Det er altså fokus på at Bærum skal være en grønnere kommune for både innbyggere og arbeidstakere. Det hele handler om at Bærum skal være grønn og smart samtidig, slik at næringsutviklingen kan være med på å skape et bærekraftig Bærum. Bærekraftige byer utvikles ved at det er en god blanding av et variert næringsliv i byen, gode offentlige tjenester, et rikt kulturtilbud og ikke minst et fokus på skoler og kompetanseutvikling. Og for at næringslivet skal kunne trives så er det viktig at stat, fylkeskommune og kommune opptrer som en samlet enhet, og som en forutsigbar aktør med klare rammer og gode finansieringsløsninger. Årsaken til at Bærum kommune satser så hardt på et godt næringsliv er fordi de innser hvor viktig det er med et godt handels- og næringsliv i byen. Næringslivet bidrar i stor grad til at det skapes attraktive bomiljøer, både gjennom virksomhetens ansatte og generell næringsutvikling. Et godt eksempel på hvor viktig det er å ha et godt samarbeid mellom en sterk og samlet offentlig aktør, forutsigbare finansieringsordninger og et sterkt næringsliv, er Fornebubanen.

 

Få kontorer i byen for fremtiden – Sandvika

Det er store planer for fremtidens Sandvika, og selv om det allerede er igangsatt flere tiltak (som for eksempel gode parkeringsløsninger), så skal byen fortsette med å ta nye steg inn i fremtiden. Sandvika stasjon har allerede fått en ansiktsløftning, med en lysere stasjonshall, nye kafé og heiser til plattformene. Stasjonen er tross alt en av Norges aller travleste, og renoveringen var nødvendig for at ut- og tilreisende får en bedre og mer effektiv reiseopplevelse. Nå er det fokus på mer liv i byen. Det skal være flere mennesker og grønne møteplasser for arbeidstakere og innbyggere. Sandvika er administrasjonssenteret i Bærum og et naturlig område for en ytterlige urbanisering. Det innebærer blant annet at det blir mer plass til et variert næringsliv. Kontorene og businessenterne får kantiner på gatenivå i stedet for at kantinen skal være plassert høyere opp i etasjene. Bygningsfasadene blir dermed mer åpne, og det kommer automatisk flere mennesker i gatene og mer liv.

 

Knutepunktet Lysaker

I samarbeid med Statens vegvesen har Oslo og Bærum kommune satt seg et mål om å utvikle Lysaker til et regionalt knutepunkt for buss, tog og T-bane. Hele formålet er at det skal være lettere å benytte seg av kollektivtrafikken frem og tilbake fra jobb, samt at innbyggerne lettere kan komme rundt i regionen. I tillegg til at et bedre kollektivtilbud vil minske presset på veien, og dermed gi mer plass til en bedre næringstransport, så er fokuset også på god tilgjengelighet for gående og syklende. I tillegg skal det skapes en god sammenheng med lokalveiene, og man skal rett og slett få et område som er mer attraktivt å oppholde seg i, både for medlemmer av privat- og næringssektoren. Forholdet til landskap, kulturminner, naturmangfold og byrom vil være sentralt i dette arbeidet.

 

Lett tilgjengelige Sandvika stasjon

Sandvika er allerede et knutepunkt i regionen. Selve hovedfartsåren E18 går tvers gjennom byen og E16 starter her. Som tidligere nevnt så er Sandvika Stasjon en travel stasjon og hver dag, tre ganger i timen, går Flytoget til Gardermoen. Dette gjør tilgjengeligheten til Sandvika ekstremt god og er en av årsakene til at det er et attraktiv sted å ha businessenter og kontor. I tillegg stopper utvalgte Inter-city tog på Askerbanen og lokaltog på Drammensbanen. Sandvika stasjon er dessuten også knutepunktet for flere bussruter og det finnes en stor taxiholdeplass her.

Trafikken til Oslo fra Bærum går ellers via Bekkestua eller Østerås, hvor det også er muligheter for T-bane, trikk og buss.

 

Sandvika Storsenter

Sentralt beliggende i Sandvika finner du Norges største storsenter, målt i omsetning. Senteret er en av Bærums største arbeidsplasser og både arbeidstakere og innbyggere handler her. Det er lett tilgjengelig fra E18 og E16, samt fra tog- og busstasjon. Storsenteret kan også ses på som et stjerneeksempel på en liten urban by med et mangfoldig næringsliv, akkurat slik Bærum ønsker at selve byen skal utvikles. Ikke som et kjøpesenter, men som en levende og attraktiv by for både næringsliv og innbyggere.

 

 

 

star
star
star
star
star
4.3 of 5 / 3 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall