arrow_upward

4 Næringslokaler: Asker

Er du på utkikk etter et næringslokale i Asker kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige næringslokaler i Asker. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Sentrale Asker


Asker ligger mellom Bærum og Lier og er en forstadskommune til Oslo. Kommunen er ikke stor, faktisk kun 100 kvadratkilometer. Her bor det omtrent 60.000 innbyggere som igjen er jevnt fordelt over 16 grunnkretser.
Hvis du kommer fra Asker så er du en askerbøring. 40% av askerbøringene jobber i sin egen kommune, mens altså 60% pendler ut av kommunen. De aller fleste benytter seg av den korte reisetiden til enten Bærum eller Oslo – to kommuner som mer eller mindre henger sammen med Asker. Til gjengjeld så kommer 60% av arbeidstakerne fra andre kommuner i Buskerud, for det meste fra Bærum.

Asker har en attraktiv beliggenhet

En av årsakene til at det er så enkelt å pendle både ut og inn til Asker er den nære beliggenheten til Oslo. Det er kun knappe 25 kilometer til Oslo sentrum, og den enkleste måten å komme seg inn til Oslo sentrum på er ved hjelp av kollektivtrafikken. E18 skal bygges ut og i tillegg skal kollektivtrafikken bli enda bedre. Dette fører til at presset på E18 blir mindre, noe det vil komme næringstrafikken til gode, spesielt innenfor godstransport.
Med dagens trafikale forhold er Asker en attraktiv kommune. Den har som sagt en nærhet til Osloregionen, og ikke minst til Drammensregionen og Bærum. Det er mange næringsklynger i Asker, i tillegg til nærliggende og attraktive boligområder. Alt ligger til rette for både etableringen av bedriftene og for gode forhold for arbeidstakerne.

Asker er et knutepunkt

De aller fleste som skal inn til eller ut av Asker, benytter seg av tog. Asker er et knutepunkt for tog, og Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Spikkestadbanen har endestasjon her, og Flytoget til Gardermoen spiller en avgjørende rolle for etableringen av næringsområder i Asker. Selve Askerbanen er i dag dobbeltsporet og frakter effektivt både besøkende og innbyggere.

Nytt transportsystem på vei gjennom Asker

Stortinget har vedtatt at det skal bygges et nytt transportsystem gjennom Asker. Dette transportsystemet skal legge til rette for å møte befolkningsveksten i hele Oslo-regionen, en region som Asker-regionen også er en del av når det gjelder bolig- og arbeidsmarkedet. Flere mennesker betyr som kjent mer trafikk, også innenfor næringslivet. Derfor jobbes det målrettet mot blant annet et bedre kollektivtilbud, slik at flere velger bort bilen og det blir bedre plass på veiene til næringstransport.

Attraktiv beliggenhet i Asker sentrum

Den nye planen innebærer blant annet at E18 legges i tunnel under Asker sentrum og Holme, og at det bygges et miljølokk over E18 ved Høn og Undelstad. På denne måten vil det bli frigjort sentrumsnære arealer for både boliger og næringsliv. Dette er også med på å minske forurensning og støy, siden det blir både flere boliger og arbeidsplasser i nærheten av servicetilbud og kollektivtilbud. Dermed vil det være færre mennesker som trenger å bruke bil i det daglige og Asker sentrum blir en mer attraktiv beliggenhet for både boliger og næringsliv.

Stabil nyetablering

Asker har de seneste årene hatt en meget stabil økning av nyetableringer i kommunen. Årlig kommer det cirka 700 flere arbeidstakere til Asker. Når det gjelder næringslivet så ligger tyngden fortsatt innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer innenfor det kjemiske og maskinvare. I de seneste årene har næringslivet i Asker også sett en økning innenfor olje- og gassektoren, hvor mange nye bedrifter har etablert seg i kommunen. Det er ingen tilfeldighet at Asker opplever en slik vekst innenfor denne sektoren, da både kommunen og næringslivet i Asker har jobbet hardt for å sikre Asker en sentral posisjon blant olje- og gasselskapene i Norge og internasjonalt. Kommunen har vært god til å legge til rette for denne utviklingen, mens næringslivet har vist en voldsom velvilje for å ønske nye virksomheter velkommen inn i næringsklyngen.

Asker - gode på næringsklynger

Leieprisene på næringslokaler i Asker ligger typisk litt lavere enn i Bærum og Oslo, og kanskje er det nettopp derfor at Asker har satset på næringsklynger og det med stor suksess. Både i og rundt Asker sentrum har det vokset frem mange nye og spennende virksomheter, som for eksempel WesterGeco, Hamworthy, Parker Hannifin og National Oilwell Varco. Blant alle aktører og virksomheter er det konsensus om at næringsklynger er med på å bidra til utfordrende næringsmiljøer. Disse klyngene virker dessuten stimulerende både på selve rekrutteringen og felles miljø.

Asker Næringsråd

Det aller viktigste for at et næringsliv skal kunne fungere godt er en god dialog med kommunen. I Asker er det Asker Næringsråd som ivaretar denne oppgaven. De er en viktig medspiller for næringslivet, samtidig som de er en viktig faktor for kommunen. Næringsrådet har gjort seg synlig på en rekke områder, og er blant annet en viktig arena for meningsbryting og nye tanker. Med tiden har det blitt oppbygget solide nettverk på kryss og tvers i kommunen, og både omsetning og resultat er særdeles positive. 
Næringsrådet samler Askers næringsliv under samme paraply og har en vedvarende høy medlemsaktivitet. De har den aller viktigste rollen i samspillet mellom bedrifter, bedriftsledere og kommunen, og arbeider for best mulige rammebetingelser og medlemmenes særinteresser spesielt.

Fordeler ved å være medlem i Asker Næringsråd

Man står sterkere sammen enn alene og det er derfor man har et næringsråd som Asker Næringsråd. Det er mange fordeler du og din virksomhet kan få som medlem her. Du får en aktiv, synlig og engasjert paraplyvirksomhet som en døråpner overfor potensielle kunder. En av de aller største fordelene ved å være en del av noe større som Asker Næringsråd, er også at du blir en del av et nettverk. Asker Næringsråd hjelper med å skape møteplasser hvor du kan bli kjent med andre næringsdrivende i ditt nettverk, og fungerer som et servicekontor og samtalepartner for virksomhetene og bedriftene i kommunen. Målet er blant annet å bidra til økt kompetanse og verdiskapning for næringslivet, og de står klare til å hjelpe deg i enkeltsaker vis á vis lokale og sentrale myndigheter. Næringsrådet bidrar til å øke fokuset på og synliggjøre de utfordringene du har lokalt, i tillegg til å gjennomføre prosjekter som bidrar til forbedrede forutsetninger for deg og din virksomhet. 


 

Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
format_list_bulleted
apps
Vis antall