arrow_upward

Søk Næringslokaler i hele Norge

Opphavsrett

Alt innhold på hjemmesiden stilles til rådighet for visning/lesing. Det er tillatt å ta enkelte kopier på papir (skrive ut) for privat bruk. Denne tilgangen gjelder bare fysiske personer. En virksomhet får ikke skrive ut fra hjemmesiden, inklusive kopiere til virksomhetens medarbeidere.

Det er tillatt å linke fra en ekstern hjemmeside til enhver side på matchoffice.no som har sin egen URL (webadresse). Denne tillatelsen gjelder ikke i forbindelse med systematisk kommersialisering. Slik bruk krever skriftlig fullmakt.  

Det er tillatt å sitere direkte fra siden i henhold til gjeldene lov om opphavsrett. Sitat er bare tillatt ved kildehenvisning. 

Sitater på opptil 250 tegn tillates i selskap med en link til den opprinnelige artikkelen på matchoffice.no, selv om dette ikke er gjort i forbindelse med et selvstendig arbeid. Denne fullmakten gjelder ikke i forbindelse med systematisk kommersialisering.

Enhver annen bruk (tillatelse til/kjøp av rettigheter) krever skriftlig tillatelse fra MatchOffice APS.

MatchOffice APS kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for feil og mangler på hjemmesiden eller på sidene den linker til.

Overtredelser medfører krav om erstatning og godtgjørelse. 

Spørsmål og henvendelser angående spesielle behov kan rettes til:

MatchOffice ApS
C.J. Hambros Plass 2C
0164 Oslo
E-mail: info@matchoffice.com