arrow_upward

3 Kontorlokaler: Drammen

Er du på utkikk etter et kontorlokaler i Drammen kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige kontorlokaler i Drammen. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

 

Drammen - Mangfoldig næringsliv

Drammen er den største kommunen i Buskerud når det gjelder befolkning, med ca. 65 000 innbyggere. Det forventes også at befolkningen vil vokse markant de neste årene. Årsaken er at Drammen er en attraktiv bostedskommune tett på Oslo, og har et overskudd på arbeidsplasser.Det som bestemmer bedriftsetableringer, er muligheten for fortjeneste, og markedsforholdene vil som regel være styrende i valg av lokalisasjon. I Drammen legges de lokale og regionale forholdene til rette for et sterkt næringsliv. En kommunal tilrettelegging av eiendommer ved å blant annet avsette næringsarealer og utbedring av offentlig struktur, er med til å få flere og flere bedrifter til å flytte inn og etablere seg i Drammensområdet. I tillegg fokuserer kommunen på effektive planprosesser, raske avgjørelser og kjapp saksbehandling, slik at den lokale næringsutviklingen også blir stimulert og får de aller beste mulighetene til å etablere seg og vokse til konkurransedyktige aktører i næringslivet.

Et større Drammen

Som sagt, så forventes det en befolkningsvekst i Drammensregionen. En befolkningsøkning er nettopp det som gir gode muligheter for robusthet og bedre forutsetninger for næringsutvikling, på grunn av et større arbeidsmarked. I tillegg gir dette kommunen en alle tiders sjanse til å tiltrekke seg flere mennesker med høy kompetanse. En befolkningsøkning som det her er snakk om, representerer dessuten en mulighet for at næringslivet får et større marked å selge produktene sine til.

Et annet viktig årsak til at flere og flere bedrifter nå ser mot Drammen i stedet for Oslo, er at prisene på næringsarealene i Drammen er lavere enn de områdene i oslo det er aller størst press på. Kommunen tiltrekker seg derfor kompetansearbeidsplasser, og tilrettelegger for at relaterte næringsvirksomheter kan lokaliseres nær hverandre.

 

Det konkurransedyktige Drammen

Drammen har en høy kvalitet på tjenestene som tilbys, og er konkurransedyktig og attraktiv når det kommer til næringslokalisering. Kommunen ser det som en av sine viktigste oppgaver å støtte opp om næringslivet i området, og å være tilgjengelige for næringslivets organisasjoner og enkeltbedrifter. En god kultur innenfor næringslivet skapes ved veiledning og støtte til etablerte bedrifter og gründere – er tesen det arbeides ut fra.

Knutepunktet Drammen

Drammen har alltid vært et av Norges aller største knutepunkter. Her stopper Drammensbanen, Bergensbanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I tillegg kommer man seg enkelt til og fra Gardermoen, da Flytoget også har avgang herfra.

I tillegg til jernbanen, så er Drammen havn en av de viktigste havnene på Østlandet. Et sundt og godt næringsliv er selvfølgelig avhengig av en god infrastruktur for raskt å komme frem med varene sine, i tillegg til at både arbeidstakere og besøkende enkelt skal kunne komme seg frem og tilbake til arbeidsplassen.

Drammen ønsker nye bedrifter velkommen

 

En av Drammens målsetninger er å legge så mye som mulig til rette for bedrifter og virksomheter som ennå ikke er etablerte i området. Målet er å gjøre det så attraktivt som mulig å starte en bedrift i Drammensområdet, slik at gründere føler seg ettertraktede og velkomne. Kommunen arbeider hardt for å styrke veiledningen av potensielle etablerere, og forbedrer konstant programmene for entreprenørskap og etablererveiledning. Disse tilbudene er et samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen, Drammens Næringslivsforening og Innovasjon Norge. Spesielt Drammen Næringslivsforening har vært aktive, og har bidratt med utviklingen av 11 bransjenettverk. Slike nettverk er altavgjørende for et godt næringsliv, og Oxford Research har selv identifisert bruk av nettverk som en unik betingelse som kan gi en avgjørende forskjell når det gjelder å legge grunnlag for vekst og utvikling, innovasjon og entreprenørskap. Det hele foregår med god dialog mellom kommunen og næringslivet, der næringslivet får gode muligheter til å fortelle kommunen om hvilke områder næringslivet mener skal forbedres. Det hele bunner i kommunens ønske om brukervennlighet og kontinuerlig forbedring.

Kontorer og boliger i sentrum

Drammen kommune jobber hardt for at Drammen sentrum kommer næringslivet til gode. Målet er å gjøre sentrum til et flerfunksjonelt område, hvor bedrifter og innbyggere trives side om side. I Drammen finner man et sentrum hvor man vektlegger en variert næringsvirksomhet stort, i tillegg til boliger. Det er dessverre ikke alle steder som innser at et attraktivt og trygt sentrum innebærer boliger, kompetansearbeidsplasser og handelsvirksomhet, slik at det konstant er mennesker i området hele døgnet. Men det er etter hvert noe som kjennetegner Drammen sentrum, og er med til å bidra til økt handel ved at bedriftene både vil ha arbeidstakerne og innbyggere som kundemasse.

Kultur- og næringsliv viktig for et levende sentrum

Hvis en bedrift og det arbeidstakere skal kunne trives i byen, så er det viktig med et rikt og variert kulturtilbud. Store idrettsarrangementer som World Cup Ski Sprint har vist seg å være særdeles vellykkede, og vært med til å sette Drammen ytterligere på kartet. Slike arrangementer har vært med til å tiltrekke flere arrangementer, noe som igjen ikke bare beriker byens innbyggere, men også næringslivet.

Internasjonalt næringsliv

Drammen er en attraktiv by, og har et særdeles godt omdømme. Det flytter flere og flere innbyggere med høy utdanning og kompetanse til byen, og Drammen satser sterkt på et utdanningstilbud som tilfredsstiller næringslivets etterspørsel. En av målsetningene til Drammen er å støtte opp om prosesser for å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet, og høyne kompetansetilbudet i regionen. Drammen har et internasjonalt preg, og det skal utnyttes, spesielt med hensyn til kvalifisering i forhold til næringslivets behov. Men samtidig skal det internasjonale preget byen allerede har forsterkes, ved å støtte opp under prosesser som bidrar til dette. Det betyr blant annet at kommunen er særdeles åpen for de virksomhetene og det næringslivet som vil kunne oppstå med utgangspunkt i tilflytting av nye mennesker og ressurser. Dørene står med andre ord vid åpne for bedrifter som har lyst til å etablere seg i området, enten det er i egne lokaler, eller som en del i et større felleskap i et forretningssenter.

Drammen har den perfekte plasseringen

Når det kommer til tilgjengelighet, så er det ikke mange steder som har bedre infrastruktur enn Drammen. Tidligere i artikkelen har selve jernbanenettverket og havnebyen blitt fremhevet. I tillegg bør både veinettet og den gode tilgjengeligheten til flyplassene også fremheves. Kort fortalt, så er den eneste veien du ikke kan komme med buss, tog eller bil, i sørgående retning. Der er det bare vann. Til gjengjeld har Drammen en gunstig plassering med god tilgjengelighet for fly, faktisk hele tre flyplasser – Gardermoen, Rygge og Torp. Alle flyplassene har både nasjonale og internasjonale avganger, og gode forbindelser med buss og tog til Drammen. Flytoget til Gardermoen er det hyppigste, og forlater jernbanestasjonen omtrent hvert tiende minutt. Dette gjør byen også ekstremt attraktiv som kurs- og konferanseby. Det er ingen tvil om at denne næringen også kommer til å ekspandere de kommende årene.

 

 

star
star
star
star
star
4.3 of 5 / 3 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall