arrow_upward

1 Kontorlokale: Eidsvoll

Er du på utkikk etter et kontorlokaler i Eidsvoll kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige kontorlokaler i Eidsvoll. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Næringslokaler i Eidsvoll og Gardermoen

Eidsvoll ligger på Øvre Romerike nord i Akershus fylke. Kommunen har alltid vært en jord- og skogbrukskommune, og grenser opp til Stange og Østre Toten i nord, til Nord-Odal i øst, til Ullensaker i sør og til Hurdal og Nanestad i vest.
Eidsvoll kommune ligger med andre ord sentralt plassert på Østlandet, midt mellom Oslo – Gjøvik – Hamar og Kongsvinger. Gardermoen lufthavn er en del av regionen, og E6 er ferdig utbygget med fire felter hele veien til Oslo. Snart vil E6 være ferdig utbygget med fire spor til Hamar også. 

Næringslokaler i et kommunikasjonssenter

Det er ikke bare i dag Eidsvoll har en status som et sentralt sted for kommunikasjon. Eidsvoll ligger nesten ved Mjøsas sørlige bredd, og det var herfra folk seilte videre nordover langs Mjøsa, til for eksempel Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Statusen som kommunikasjonssenter ble ytterligere forsterket ved anlegningen av Norges første jernbane fra Oslo til Eidsvoll, og den siste jernbaneoppgraderingen kom i slutten av siste århundre med ferdigstillelsen av Gardermobanen.

Forretningslokaler i den nye Gardermoenregionen

Eidsvoll er som sagt en kommune med et sterkt landlig preg. Kommunen opplever sterk tilflytting, men klarer allikevel å bevare det landlige preget med organiserte friområder og gode tur- og rekreasjonsmuligheter for alle som liker friluftslivet. Båtentusiaster har også gode muligheter for å dyrke sine interesser og hobbyer på Mjøsa og Vorma i nærheten.
Det er derfor ikke så merkelig at Eidsvoll har et omdømme som et supert bo- og arbeidssted. Eidsvoll er også kjent som en god samarbeidspartner for næringslivet, og ikke minst med den nyetablerte Gardermoregionen. Med etableringen av denne regionen har Eidsvolls muligheter blitt enda større, og kommunen jobber hardt for å styrke så vel Gardermoregionen og Eidsvoll som merkevare.

Bli en del av det grønne skiftet

Effektivisering står sentralt også i landbrukskommunen Eidsvoll. Det blir hele tiden færre små gårds- og landbruk, og kommunen preges av færre og større landbruk. Det betyr at det blir flere gårdstun og driftsbygninger som står tomme uten noen form for aktivitet. Dette er uutnyttede ressurser, og det er nettopp utnyttelsen av disse ledige ressursene som er sentralt for “det grønne skiftet”. Dessuten handler det om fornybare ressurser, og landbruket har store forutsetninger for å kunne bidra med dette. I tillegg til at aktivitetsløse tun og bygninger skal utnyttes, kan landbruket bidra til å skape en ny industri og nye produkter gjennom biologiske ressurser som blir forvaltet av landbruket.

Næringslokaler i Eidsvoll i utvikling

Eidsvoll satser på flere forskjellige næringsområder, og felles for dem alle er en grønn profil. Den landbruksbaserte næringsutviklingen har den høyeste prioriteringen, men også en kraftig næringsutvikling innenfor omsorg, helse og sosiale tjenester står i høysetet.
Eidsvoll og hele regionen generelt jobber for å legge til rette for et tett samarbeid med næringslivet. Det er gjennom et godt samarbeid at den grønne fellesnevneren kan være fellesnevneren i kraftanstrengelsene mot et felles mål.
Eidsvoll kommunes næringsutviklingsplan innebærer et sterkt ønske om å være en attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling. Som det fungerer i dag, så er Eidsvoll kommune en pådriver for nettopp dette, men tilretteleggingen og rollen som næringslivets støttespiller skal forsterkes.

Forretningslokaler på det riktige stedet

Den bæredyktige profilen i Eidsvoll kommunes næringsutviklingsplan fokuserer på prinsippet om riktig bedrift på riktig sted. Det betyr blant annet at lokaliseringen av arbeidsplasser med stort potensiale for stor bruk av kollektiv transport lokaliseres i sentrum av forskjellige tettsteder med et allerede velfungerende og velutviklet kollektivtilbud.
Med andre ord, så skal bedrifter som er avhengige av biltransport legges til områder med gode innfartsveier fra E6. Tettstedene skal styrkes og prioriteres for å forbedre forutsetningene for arbeidsintensiv næringsutvikling. De tettstedene som prioriteres er Eidsvoll Verk og Råholt, i tillegg til sentrum og Sundet.
Utviklingen i Eidsvoll skal gå mot mer sammensatte og innholdsrike lokasjoner med stor attraksjonskraft. Dette vil igjen være med til å bidra til og bygge opp et tilstrekkelig kundegrunnlag for handel og næringsutvikling. Det er ingen tvil om at hvis det kommer flere arbeidsplasser, i tillegg til økt handels-, tjeneste-, og fritidstilbud, så vil stedene fremstå mye mer attraktive.

Forretningslokaler med tett tilknytning til Gardermoen

Når man snakker om Eidsvoll i dag, så kommer man ikke utenom Innovasjon Gardermoen. Eidsvoll ligger i Akershus fylke, og Akershus er samarbeidspartner med Innovasjon Gardermoen (IG). Dette er en frittstående sammenslutning av bedrifter, og fungerer som en viktig samarbeids- og sparringspartner for Eidsvoll kommune når det gjelder verdiskaping og bedriftsutvikling. IG har som et av sine viktigste mål å være et viktig kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere på vegne av virksomhetene.
Det blir lagt stor vekt på å utvikle kunnskap og kompetanse hos medlemmene, og IG arrangerer dessuten seminarer og kurs med forskjellige aktuelle temaer. Medlemmene skal få tilført viten og ny kunnskap som kan være nyttig for bedriftene i dag eller ut i fremtiden. Ved å tilføre bedrifter ny viten og kunnskap, er dette med til å stimulere bedriftene til å tenke nytt og annerledes, og ikke minst forbedre bedriftenes evner og potensiale.

Godt nettverk

Det er viktig å ha et godt nettverk hvis man vil oppnå suksess i arbeidslivet. Innovasjon Gardermoen og Eidsvoll kommune hjelper med utviklingen av slike forretningsnettverk. Et godt forretningsnettverk er dessuten en kostnadseffektiv måte for ervervelsen av nye forretningsmuligheter. Det er en mer personlig måte å vise engasjement på, både fra deg selv og fra de andre i nettverket.
Som kjent er det jo ikke kun et godt forretningsnettverk som er viktig for å lykkes i næringslivet. Transportnettverket skal også være velfungerende. Når man har et forretningslokale på Eidsvoll, så har man et velfungerende kommunikasjonsnettverk som enkelt frakter deg, medarbeidere og eventuelle varer videre mot nord og sør via E6, mens Nordens største flyplass Gardermoen holder døren åpen til resten av verden.

star
star
star
star
star
4.3 of 5 / 3 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall