arrow_upward

2 Kontorhotell: Eidsvoll

Er du på utkikk etter et kontorhotell i Eidsvoll kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige kontorhoteller i Eidsvoll. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Eidsvoll – rett ved Gardermoen

Eidsvoll er en kommune i sterk vekst. Faktisk er befolkningsveksten på hele 2,5 %, noe som er langt over landsgjennomsnittet. Denne befolkningsveksten forventes å fortsette i årene som kommer, og er et naturlig resultat av sin suverene beliggenhet rett ved siden av Gardermoen og nær Oslo. Det er to filer i hver kjøreretning hele vegen til Oslo på E 6, og det mangler kun få kilometer før hele utbyggingen av E 6 er ferdig hele vegen til Hamar. Med tiden vil E 6 også ha to filer i hver kjøreretning hele vegen til Lillehammer, og videre oppover Gudbrandsdalen. Eidsvoll ligger med andre ord midt i smørøyet for både innbyggere og bedrifter.

Eidsvoll kommune er den nest største kommunen på Øvre Romerike, og hele regionen er preget av en stor grad av felles bo- og arbeidsmarked. Årsaken til dette kan man tilskrive den gode infrastrukturen, og den såkalte ”Gardermoeneffekten”. Denne effekten styrer i stor grad interessen for etableringen av nye virksomheter i området, og er med på å skape både utfordringer og ikke minst muligheter for Eidsvoll kommune i forhold til næringsutvikling. På grunn av sin beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, har næringslivet veldig gode muligheter til å rekruttere kompetanse utenfra, hvis de ikke allerede finnes i Eidsvoll.

 

Eidsvoll blant de aller beste kommunene i landet i NHO-rangering

NHO kårer hvert år en vinner av Kommune-NM. Her blir alle kommunene i Norge rangert etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringslivet, arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Og der kommer Eidsvoll godt ut. Blant de tingene som fremheves ved Eidsvoll er selvfølgelig nærheten til Oslo og hovedflyplassen, og de gode kommunikasjonsmulighetene med E 6 og jernbanen. Men et annet viktig aspekt er selve kulturlivet, og den posisjonen Eidsvoll har i den norske bevisstheten. Eidsvoll er grunnlovsbygda, og Norges navle når det kommer til Norge som uavhengig nasjon. Grunnloven fra 1814 er med til å definere hvordan nordmenn oppfatter hva det betyr å være norsk, og det faktum at grunnloven ble underskrevet og forfattet på Eidsvoll er med på å understreke hvor viktig ”bygden” er for nordmenn. Eidsvollsbygningen er selvfølgelig den største turistattraksjonen i kommunen, men NHOs rangering av Eidsvoll som en god kommune for næringslivet, legger også vekt på det store mangfoldet og de mange mulighetene det er innenfor opplevelser, kultur og reiseliv i området. Dette er viktig for at folk skal trives, og er med på å gjøre området enda mer attraktivt for både innbyggere og bedrifter.

 

Eidsvolls mål for fremtiden

Eidsvoll er allerede en god kommune å ha kontorer i, eller på andre måter å drive næring i. Som en kommune med fokus på næringsutvikling, har det blitt lagt til rette en strategisk næringsutviklingsplan slik at kommunen sammen med næringslivet kan jobbe målbevisst over lang tid. Fellesnevnerne for målene kommunen setter seg, er bærekraft og fremtidsrettet. Det innebærer at Eidsvoll satser på å bli en enda mer attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling, i tillegg til at kommunen skal oppfattes som en pådriver, tilrettelegger og støttespiller i arbeidet med næringsutvikling.

 

Et sentrum i utvikling

Som tidligere nevnt, så er Eidsvoll en kommune i sterk vekst, og sammen med en styrking av de prioriterte tettstedene vil forutsetningene for arbeidsplassintensiv næringsutvikling forbedres. De tettstedene som prioriteres er først og fremst Eidsvoll Verk og Råholt, i tillegg til sentrum og Sundet. Det er her veksten skal konsentreres, slik at man kan utvikle mer sammensatte og innholdsrike steder med tiltrekningskraft, noe som igjen vil føre til et større kundegrunnlag. Det vil oppstå flere tjeneste-, handels-, og fritidstilbud, og dermed flere arbeidsplasser. Dette vil igjen gjøre at stedene fremstår som attraktive og bærekraftige for fremtiden.

 

Satsningsområder i Eidsvoll

Eidsvoll kommune har alltid vært en jordbrukskommune, slik tilfellet er med de aller fleste innlandskommunene i Norge. Kommunen innser viktigheten av en grønnere tilnærming til jordbruket enn tidligere på grunn av det omfattende presset vi i dag ser på miljøet, og Eidsvoll fremstår i dag som en troverdig og attraktiv kommune innenfor en grønn landbruksbasert næringsutvikling. Dette er viktig for at kommunens primærnæring får stabile og langsiktige rammevilkår. Derfor vil Eidsvoll legge til rette og aktivt bidra til samarbeid med ledende fagmiljøer om optimalisering av selve landbruksproduksjonen, i tillegg til en utvikling av innovativt grønn landbruksbasert næringsutvikling. Landbruket i Eidsvollregionen har alle forutsetninger for å bidra til å skape en ny industri og nye produkter gjennom biologiske ressurser som landbruket forvalter. Kommunen vet hvor viktig det er å samarbeide med ulike kompetanser for å få til dette, og samarbeider derfor tett med næringslivet på alle fronter.

 

Samarbeid med Innovasjon Gardermoen

Eidsvoll ligger i Akershus fylke, som igjen er samarbeidspartner med Innovasjon Gardermoen (IG). IG er en fullstendig frittstående sammenslutning av bedrifter, og er en viktig samarbeids- og sparringspartner for Eidsvoll kommune når det kommer til verdiskapning og bedriftsutvikling. Et av de aller viktigste målene IG har, er å være et viktig kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere på vegne av bedriftene.

Innovasjon Gardermoen legger også vekt på å utvikle kunnskap og kompetanse hos medlemmene sine, og arrangerer kurs og seminarer med varierende temaer. Fokuset ligger likevel alltid på å tilføre medlemmene ny kunnskap som kan gi nytteverdi for bedriftene, uansett om det er i dag eller neste år. Ved hjelp av disse kursene og seminarene får man nye impulser til å tenke nytt og annerledes, og til sist muligheten til å gjøre tingene bedre for bedriften og sine (med)ansatte.

 

Et godt nettverk i Eidsvoll og omegn

Hvis man skal være suksessfull i næringslivet, så er det viktig med et godt nettverk. Innovasjon Gardermoen hjelper med utvikling av et forretningsnettverk, og er en kostnadseffektiv metode for å få nye forretningsmuligheter, spesielt hvis man sammenligner med mer tradisjonell reklame og salgsinnsats. Nettverksbygging involverer mer personlig engasjement fra både din side, og de andre deltagerne i ”nettverket”.

Hvis man vurderer å etablere en bedrift og kontor på Eidsvoll, så har man enkelt tilgang til hele Norge, og resten av verden. Gardermoen er Nordens største flyplass målt på passasjertrafikk, og E6 frakter deg hurtig nord og sør.

star
star
star
star
star
3.5 of 5 / 2 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall