arrow_upward

5 Næringslokaler: Bergen

Er du på utkikk etter et næringslokale i Bergen kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige næringslokaler i Bergen. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Bergen sentrum

Bergen har alltid vært en handelsby og bærer fortsatt den dag i dag preg av det. Det er stort fokus på detaljhandel, utdanning og forskning, og et ellers variert og mangfoldig næringsliv. Dessuten er Bergen sentrum også preget av stor kontorvirksomhet, varehandel og andre virksomheter knyttet til både offentlig og privat sektor.
Selve Bergen sentrum er oversiktlig og kompakt og du finner flere kjøpesentre, mange hoteller og  kulturinstitusjoner innenfor gåavstand. Undervisning og forskning er viktig i Bergen. Universitet i Bergen holder til midt i sentrum og sammen med Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, Kunsthøgskolen, Bergen Arkitekshøgskole, NLA Høgskolen, Handelshøgskolen BI og VID vitenskapelige høgskole, er det over 25.000 studenter i byen. Det er selvfølgelig med på å prege byen i form av at den får en unik og pulserende stemning.
Sentrum har dessuten særdeles gode parkeringsmuligheter i forhold til hvor kompakt sentrum er. Her finnes flere parkeringshus i tillegg til alminnelig avgiftsbelagt gateparkering.

Kollektivtrafikken i Bergen

Som sagt så er Bergen relativt oversiktlig og det samme er kollektivtrafikken. Den er effektivt med til å frakte mennesker ut og inn av sentrum og ut i forstedene, og Bergen har dessuten igjen fått trikk i byen. Flybussen går fra sentrum og Bergen togstasjon har flere ruter til forskjellige steder i landet, i tillegg til å være startstedet for Bergensbanen som knytter Oslo og Bergen sammen.

Sentralt beliggende Bergen Lufthavn

Bergen Lufthavn Flesland er med til å gjøre Bergens beliggenhet svært sentral, både nasjonalt og internasjonalt. Flyplassen ligger kun 15 kilometer sør for Bergen sentrum og kalles til daglig bare for «Flesland». Den har over 6,2 millioner reisende hvert år, noe som gjør at Flesland er Norges nest mest travle flyplass. Den viktigste destinasjonen er Oslo med 25 daglige avganger, men det er også daglige avganger til Aberdeen, Amsterdam, Helsingfors, København og London.
Flesland ligger flott plassert ut i fjorden og innflygningen er helt fantastisk. Fra flere tusen fot opp i luften blir du varslet om hva du har i vente av utrolig natur.

Bergen vil stimulere næringslivet

Invest In Bergen er eid av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og 20 øvrige kommuner. Bergen kommune samarbeider med og bidrar til dette næringsutviklingsselskapet, og selskapet jobber for at det skal være enklere og mer attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Bergen og Bergensregionen generelt. Den aller viktigste oppgaven er å markedsføre regionen nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å være kommunens utøvende organ for næringspolitikken.
Bergen kommune tilrettelegger for god næringsutvikling og har flere forskjellige støttespillere. De aller viktigste er Maritime Bergen, Fiskeriforum Vest, Bergen reiselivslag, HOG Energi, Design Region Bergen og MediaRegion Bergen.

Samspill mellom forskning og utvikling

For at næringsutviklingen skal kunne lykkes i fremtiden er det viktig med et godt samspill mellom det offentlige, næringene og FOU (Forskning og Utviklingsarbeid). Med sine mange gode forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet, har Bergen et virkelig godt utgangspunkt. I de siste årene har Bergensregionen fått tilført flere statlige forsknings- og utviklingsprogram, som helt klart vil være med på å utvikle regionen i en positiv retning. Her må spesielt NCE Tourism GCE Subse, NCE Media og NCE Maritime Cleantec nevnes.

Næringsarealer med ulik beliggenhet i Bergen

Et av de aller største byutviklingsprosjektene i Bergen er Kronstadparken. Her var det tidligere et slitt og gammelt industriområde som nå er i ferd med å bli en urban og pulserende bydel. Miljøet er mangfoldig og inspirerende, området er representert av et bredt spekter av bransjer og det er et perfekt sted å bo, jobbe, leve og handle. Kronstad er en inspirerende næringsklynge og en inspirerende arena hvor mennesker møtes og synergi skapes. Kronstadparken ligger særdeles sentralt plassert, rett sør for Danmarksplass. Både bybane og buss stopper i umiddelbar nærhet og det er kort gangavstand til sentrum. Når Kronstadparken er ferdig utviklet vil det være hele 600 boliger og 4500 arbeidsplasser her, og det legges derfor til rette for butikker, bevertning og et variert servicetilbud.

Laksevåg

Fra gammelt av var Laksevåg dominert av skipsbyggings- og maskinindustri. Disse næringsarealene er i dag dominert av forretningsmessig tjenesteyting. I tillegg er det her du finner de fleste bygg- og anleggsrelaterte virksomhetene i Bergen. Laksevåg ligger i umiddelbar nærhet til Bergen sentrum siden det kun ligger en liten sykkeltur vekk. I tillegg er det god biltilgjengelighet til området med utmerket parkeringsdekning.

Mindemyren

Mindemyren næringsområde ligger kun en liten sykkeltur fra Bergen sentrum, og gjennomgår i dag en betydelig transformasjon fra å være et sted dominert av industri, lager og transport, til å være et område preget av kontorvirksomhet, herunder blant annet forretningsmessig tjenesteyting, eiendom og data. Området vil bli utbygget til et areal på 50.000 m2, og skal først og fremst brukes til næring innen forretning og kontor.

Ny grønn næringsklynge

Det har kommet en ny og grønn næringsklynge i Bergen som heter bGreen. Klyngen jobber målrettet for å samle bedrifter som har aktiviteter knyttet til grønn energi og teknologi, eller som på en eller annen måte jobber for å redusere fossile utslipp. Målet er å tiltrekke seg ekspertmiljøer innenfor ulike kunnskap- og næringsaktører, slik at visjonen om en grønnere region hvor grønne arbeidsplasser skapes kan bli til virkelighet.. Det langsiktige målet er å tiltrekke seg miljøer utenfor regionen og bGreen vil jobbe aktivt for å finne samarbeidspartnere utenfor regionen. Dette vil igjen føre Norge frem som en foregangsnasjon på fornybar energi og teknologi, og som en nasjon som kan innta lederrollen på grønn arbeidskraft.

Næringsbyen Bergen

Det er nok ikke mange steder i Norge man finner et like mangfoldig næringsliv som i Bergen. Her  finner du en unik sammensetning av ledende miljøer innen energisektoren, maritime og marine næringer, en velutviklet reiselivs-, finans- og handelsnæring, i tillegg til et rikt kulturliv. 
Bergen blir kalt Vestlandets hovedstad og er dessuten en av Nord-Europas aller største cruisehavner, i tillegg til å være inngangsporten til fjordene på Vestlandet.
Bergen har som sagt alltid vært gode på handel, og næringslivet i Bergen er i dag vekstkraftig og sterk. De aller viktigste næringene i Bergen er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. Dessuten utgjør handel, finans, helse, IKT og byggevirksomhet viktige næringer for byen.
 

Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
format_list_bulleted
apps
Vis antall