arrow_upward

5 Næringslokaler: Eidsvoll

Er du på utkikk etter et næringslokale i Eidsvoll kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige næringslokaler i Eidsvoll. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Eidsvoll

Jord- og skogbruk har alltid vært viktig i Eidsvoll, og Eidsvoll er fortsatt en jord- og skogbrukskommune. Eidsvoll ligger på Øvre Romerike helt nord i Akershus fylke og kommunen grenser til Stange og Østre Toten i nord, til Nord-Odal og Nes i øst, til Ullensaker i sør og til Nannestad og Hurdal i vest.

Sentral beliggenhet

Kommunen ligger svært sentralt plassert på Østlandet, der den ligger midt mellom Oslo – Gjøvik – Hamar – Kongsvinger. Gardermoen lufthavn ligger kun 15 kilometer fra Eidsvoll og E6 er ferdig utbygget med fire felter på hele denne strekningen. Faktisk er det fire felter helt fra Oslo og nesten hele veien opp til Hamar i nord.
Eidsvolls posisjon som et sentralt sted for kommunikasjon går langt tilbake i tid. Det var ved Eidsvoll folk gikk ombord i båter for å seile oppover Mjøsa. I 1854 stod Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll ferdig og den siste nye jernbanen kom hit i forrige århundre med ferdigstillelsen av Gardermobanen.
Selv om det er en stor tilflytting og nybygging i Eidsvoll har kommunen klart å bevare sitt landlige preg, og det er mange organiserte friområder og gode tur- og rekreasjonsmuligheter for den som liker å ferdes i skog og mark. Hvis du har lyst til å ta en tur på vannet er mulighetene gode både på Mjøsa og på Vorma.

Eidsvoll en del av Gardermoregionen

Eidsvoll har et godt omdømme som bo- og arbeidssted og er kjent som en god samarbeidspartner for næringslivet. Med etableringen av Gardermoregionen har Eidsvolls muligheter nå blitt enda større. Eidsvoll kommune jobber hardt for å styrke både Eidsvoll og Gardermoregionen som merkevare, og Gardermoregionen skal dessuten styrkes som felles arena for næringsutviklings- og arbeidskraftområde.

Om Innovasjon Gardermoen

Innovasjon Gardermoen (IG) arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen. Det er en frittstående sammenslutning av bedrifter som fokuserer på aktiviteter som kan gi kost/nytteeffekt av medlemskapet for å fremme næringsinteressene for medlemmene, i tillegg til en bedriftsutvikling og verdiskapning i medlemsbedriftene. På vegne av medlemmene skal organisasjonen utgjøre et viktig bindeledd og kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere.


IG legger stor vekt på å utvikle kunnskap og kompetanse hos medlemmene sine. Derfor arrangerer de kurs og seminarer med varierende temaer, men hvor fokuset alltid ligger på å tilføre ny kunnskap som kan gi nytteverdi for bedriftene, uansett om det er kunnskap du får bruk for i dag eller i morgen. Målet er at medlemmene skal læres opp til å tenke nytt og gjøre ting annerledes – og forhåpentligvis bedre.

Bli med i et aktivt nettverk

”Nettverking” er en lavkostaktivitet som involverer mer personlig engasjement enn tradisjonell markedskommunikasjon. Om man utvikler et forretningsnettverk er dette en markedsføringsmetode og en salgsteknikk som kan gi treffsikre resultater. Nettverking er en mer kostnadseffektiv metode for å generere nye forretningsmuligheter enn tradisjonell reklame eller salgsinnsats. Innovasjon Gardermoen tilbyr nye møteplasser med muligheten for god erfaringsutveksling, samt et aktivt nettverk hvor du kan møte verdifulle kontakter,. Du får kunnskap, kompetanse og nyttig informasjon, samt tilgang til nye markeder. Dessuten er det flere årlige arrangementer og prosjekter du som medlem får mulighet til å delta i. 

Sentralt beliggende senter

Senteret AMFI Eidsvoll ligger på Råholt i Eidsvoll. Råholt er et spennende område i voldsom utvikling og senteret ligger særdeles synlig plassert på Råholt. Det er her det aller meste av den lokale trafikken foregår, med nesten 12.000 bilpasseringer i døgnet. Området er som nevnt i rivende utvikling og det er lagt store planer for utbygging av både skoler, boliger og næring. Det er en god blanding av butikker og serveringssteder i senteret. Blant de de største butikkene i senteret finner vi Extra, Cubus, Lindex, Vitusapotek og Ark. Senterets viktigste målgrupper er familier. Primærmarkedet består av hele Eidsvoll kommune, mens sekundærmarkedet befinner seg i Ullensaker, Nannestad og på Nes.
Senteret hadde en omsetning på 490 millioner kroner i 2017, en oppgang på 9% fra 2016.

Det grønne skiftet

Landbruket har alltid stått sterkt i Eidsvoll. Mens det tradisjonelt har vært mange og små gårder i området ser man i dag en stadig sterkere utvikling mot færre og større bruk, spesielt innenfor melkeproduksjonen, Slik er det også innenfor planteproduksjonen, hvor  stadig mer av jorda drives av færre virksomheter. Det har vært få, men store investeringsprosjekter i tradisjonelt landbruk de seneste årene, og dette er en utvikling som kommer til å fortsette i årene som kommer. Det er i hvert fall ingen grunn til å tro noe annet, og det betyr at det vil bli flere gårdstun og driftsbygninger som kommer til å stå uten noen form for aktivitet. Det er utnyttelsen av disse ledige ressursene som blir kalt «det grønne skiftet». Det handler om overgangen fra olje til fornybare ressurser, og landbruket har store forutsetninger for å bidra til å skape ny industri og nye produkter gjennom biologiske ressurser som blir forvaltet av landbruket.

Det nye Eidsvoll er innovativt

Eidsvoll jobber hardt for å fremstå som en troverdig og attraktiv kommune innen grønn, landbruksbasert næringsutvikling. Eidsvoll vil gi primærnæringer langsiktige og stabile rammevilkår som bidrar til optimal produksjon av landbruksprodukter og etablering av innovativ grønn næringsvirksomhet.
Kommunen bidrar og legger til rette for et samarbeid med ledende fagmiljøer om optimalisering av landbruksproduksjonen, og er samtidig en støtte og pådriver for videreutvikling av råvareforedlende bedrifter. Det innebærer også etablering av et samarbeid mellom lokale gårdsbruk, matvareindustrien og kompetansemiljøer. Ikke minst sørger kommunen for å forvalte tilgjengelige landbrukspolitiske virkemidler, både de økonomisk og juridiske, til det beste for landbruksnæringen.

Etablerertjenesten i Akershus

Hvis du overveier å starte en bedrift med beliggenhet i Eidsvoll kan du få god hjelp av Etablerertjenesten i Akershus. De tilbyr kurs og veiledning til alle som har lyst til å etablere egen bedrift i regionen, hvor de tar for seg de mest stilte spørsmålene og de vanligste problemstillingene knyttet til etableringen av egen virksomhet. Hvis du allerede har startet din egen bedrift kan etablerertjenesten likevel hjelpe deg videre på vei, slik at bedriften din kan nå nye høyder. 
 

star
star
star
star
star
3.0 of 5 / 1 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall