Ny undersøkelse: Flere og flere jobber mer – utenfor kontoret

Ny undersøkelse: Flere og flere jobber mer – utenfor kontoret

28
jan
2018
Eline Christoffersen
En ny undersøkelse, gjort av den amerikanske multinasjonale kontorforsyningsgiganten Staples, viser at nærmest alle kontorarbeidere ønsker å ha muligheten til å kunne arbeide utenfor kontoret.
28
jan
2018
Eline Christoffersen

Staples utfører årlige undersøkelser, og resultatene fra 2017 bygger på solid respons fra 1.004 fulltidsansatte kontormedarbeidere, samt 200 ledere og kontorsjefer i amerikanse og canadiske bedrifter. Basert på svarene fra undersøkelsen var det kun 32 prosent av medarbeiderene som tilbragte hele deres arbeidstid på kontoret. Hele 43 prosent av de kontoransatte i Staples´ undersøkelse annser fleksibilitet, samt retten til å arbeide utenfor kontoret, som en forutsetning for god trivsel på arbeidsplassen. Dessverre var det kun 38 prosent av arbeidsgiverene som svarte at de var i stand til å tilby deres medarbeidere muligheten for en fleksibel arbeidslokasjon.

Undersøkelsen viser også at åpne kontorlandskap, som i utgangspunktet skal virke fremmende for sammarbeid og kreativitet, virker med motsatt effekt. Det viser at dette leder til mer forsyttelser, det gjør medarbeiderene distraherte og motiverer dem heller til å søke arbeidsro og konsentrasjon utenfor virksomhetens kontorer. 

 

Åpne kontrolandskap leder til distraksjoner

«Det åpne kontor kan ha gått for langt, og risikerer å komme i veien for seg selv», sier professor Modupe Akinola fra Colomobia Business School.

«Mens medarbeidere i åpne kontorløsninger på den ene siden vil oppleve at arbeidskulturen er åpen og transparent, kan det også lede til forstyrrelser. Et eksempel er å måtte lytte til kollegenes private samtaler, som stadig ser til ut å ta overhånd». 

Disse distraksjonene kan negativt påvirke firmaets produktivitet, øke stressnivået for de annsatte, og drive medarbeiderene fra de samme kontorområdene som egentlig skulle fremme sammarbeid og trivsel.

 

workplace

57 prosent av kontormedarbeiderene i Staples´ undersøkelse mener at de preseterer betydelig bedre ved å arbeide borte fra forstyrrelser i firmaets åpne kontorlandskap.

 

I den globale kontorbransjen er det desutten hele 75 prosent av kontorlokaler som er helt, eller delvis, designet som åpne kontorarbeidsplasser. 

Det er videre reist seg aktuelle diskusjoner om hvordan bedrifter kan, med fordel, kombinere de kritiserte kontorlandskapene med flere private stilleområder, hvor de ansatte kan få den ro de behøver for høy konsentrasjon.

Over halvparten av respondentene fra Staples´ undersøkelse, mer nøyaktig 57 prosent, sier at de jobber best uten noen særlige forstyrrelser. Det vises også at medarbeidere i åpne kontorløsninger tilbringer 11 prosent mindre arbeidstid på kontoret enn de som arbeider på tradisjonelle, lukkede kontorlokaler.

De fleste som svarte på Staples´ undersøkelse, 71 prosent for å være eksakt, føler en større tilhørighet til bedriften når de har muligheten til å arbeide på forskjellige steder i kontorarealet, også kaldt agility seating eller hotdesking.

 

 

Bil på kontoret

21 prosent av amerikanske og canadiske kontormedarbeidere går gjerne ned 10 prosent i lønn i bytte for en mer spennende og behagelig arbeidssituasjon. 

 

 

Kun 27 prosent av alle millenniums, altså arbeidsmarkedets yngre generasjon som er født mellom 1980 og 2000, arbeider idag i tradisjonelle kontoromgivelser. I USA er det omkring 1,4 millioner kontorannsatte som jobber i coworking-lokaler. 

 

Hjemmefra 

En dansk undersøkelse fra 2016 viser at arbeid gjort utenfor de gitte kontorlokaler kan lede til høyere produktivitet hos de annsatte. Dette viser å gjelde kun med utgangspunkt at medarbeiderene ikke jobber hjemmefra mer enn to timer om dagen, eller én dag i uken.  

Det er klart at det er en forutsetning at den enkelte ansatte trives med å jobbe fra en annen lokasjon, og ser det som en mulighet for å bedre balansen mellom arbeidsliv og privatliv, og ved å spare tid på transport, blant annet. 

 

Våre medlemsskap
  • Matchoffice medlemskaplogo
  • Matchoffice medlemskaplogo