Coworking i eksplosiv vekst - prognose forutser global lyn-fordobling av spaces

Coworking i eksplosiv vekst - prognose forutser global lyn-fordobling av spaces

28
feb
2018
Eline Christoffersen
I 2010 startet en eksplosiv etterspørsel etter coworking og trendy coworking - lokaler og fasiliteter, og etterspørselen øker voldsomt. Amerikansk prognose forutser mer enn fordobling av i dag verdens 15.000 coworking spaces, frem til over 30.000 i 2022.
28
feb
2018
Eline Christoffersen

Ut over antallet av globale coworking spaces, forventes også tallet av coworkers å eksplodere fra 1,74 millioner ved utgangen av 2017, til hele 5,1 millioner brukere i 2022.

Bak de markante tallene står den amerikanse business-portalen Small Business Labs, som sammen med organisasjonen Global Coworking Unconference (GCUC) har utarbeidet vekstprognosen. Hva den forutsette veksten i antallet av globale coworking spaces angår, er en gjennomsnittlig stigning på 16,1 prosent i året, frem til 2022.

Vekstraten i antallet av coworking - brukere på verdensplan er spådd til til å tangere 24,2 prosent i året, i samme periode.

 

Gjennombrudd 

“Hvis prognosen kommer til å holde seg slik, kan coworking - “revolusjonen” se frem til et fantastisk banebrytende gjennombrudd,” sier Martin Roerholt, Global Relationship Manager hos den internasjonale uteleieportalen MatchOffice.com

“De optimistiske, amerikanske veksttall ligger betraktelig over de som vi i våre egne MatchOffice - prognoser kalkulerer med, men det kan skyldes at våre tall hovedsakelig baserer seg på det europeiske markedet, og mindre på det amerikanske”. 

 

coworking spaces

Tallet av coworking-brukere spåes til å eksplodere fra 1,74 millioner ved utgangen av 2017, til det ikke mindre enn 5,1 millioner i 2022. 

 

 

Det markante prognose tallet fra Small Business Labs og GCUC støtter seg til at også Asia, inkludert India og særlig Kina, nå for alvor har tatt  del i det populære konseptet, og dermed presenterer verdens største marked for coworking. 

På det allerede velutviklede coworking - markedet i USA og Europa, forventes veksten å ville forløpe i et litt roligere tempo, omkring 15 prosent i året.

 

The Millennials

Fremfor alt, så har de raskt stigende eiendomsprisene for sentrum-eide kommersielle eiendommer har økt behovet for større fleksibilitet, og motivert flere og flere bedrifter til å prioritere fleksible løsninger for coworking. 

Denne tendensen ventes å akselerere over de neste fem årene, fordi virksomheter venter på å avvikle deres langsiktige leiekontrakt, til fordel for mer fleksible løsninger. Noe coworking - konseptet er veldig klar til å tilby dem.

Samtidig så har millennium generasjonen, og de unge iverksettere´s nye arbeidsmønstre og vaner, utviklet seg fra den digitale eksplosjonen. Dette, også inkludert boomen av sosiale medier, har i høy grad bidratt til å øke behovet for de ofte  meget trendy coworking - miljøer. 

 

coworking space

Millennium generasjonen, og de unge startup´ers nye arbeidsmønstre og vaner, har i høy grad bidratt til å eskalere behovet for de ofte veldig trendy coworking miljøer.

 

 

“Endelig har næringsmeglere og eiendomsbransjen for alvor begynt å få øynene opp for de investeringsmessige mulighetene som ligger i tidens nye, populære kontormiljøer, noe som øker interessen for, samt eksponeringen av, coworking spaces ytterligere. 

Vi vil fremover komme til å se mange flere, mindre coworking spaces, og det er i første rekke den utviklingen som skal drive den fremtidige veksten. 

Markedets aktuelle bevegelser skyldes de store locations, f.eks. WeWork, som ofte etablerer coworking - miljøer i flere etasjer, og er drevet av økonomi. De skalerer opp i en størrelse hvor de gjennomsnittlige marginale omkostninger per membership kan holdes lave”, tilføyer Martin Roerholt. 

 

Tidens trend 

I løpet av det siste året har også veldig store virksomheter begynt å fokusere på de mange fordelene det er ved å tilhøre det sosiale, kreative og innovative miljøet i coworking. 

“Trenden vi ser nå er at til og med det største it-konserner i dag etablerer egne coworking - miljøer innenfor deres veletablerte vegger, eller leier seg inn på coworking spaces, for utvalgte avdelinger eller grupper av medarbeidere. 

I takt med at flere og flere har mulighet til å være remotely og være freelancers, vil disse heller arbeide helt tett på hjemmene sine, så de ikke skal bruke opp til to og tre timer på transport hver dag. Denne bevegelse vil plutselig også åpne et helt annet marked”, vurderer Martin Roerholt. 

 

Les mer: 

Finans.dk: Kontorfællesskaber krydser magisk grænse

Entrepreneur.com: What Will Coworking Spaces Look Like in 2020

Våre medlemsskap
  • Matchoffice medlemskaplogo
  • Matchoffice medlemskaplogo