arrow_upward

2 virtuelle kontorer: Stavanger

Denne listen viser virtuelle kontorer i Stavanger. Du kan navigere videre herfra via kartet og benytte deg av filteret. Klikk på de enkelte leieobjekt for å lese mer og få informasjon om utleier.Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Virtuelt kontor i innovative Stavanger

Stavangerregionen er Norges tredje største byregion med nesten 500.000 innbyggere. Det svarer til omtrent 10% av Norges befolkning, og byen er et oppholdssted for mange store internasjonale og multinasjonale virksomheter innenfor gass- og oljenæringen. Faktisk er det et så internasjonalt preg i området at Stavangerregionen anses for å være det mest multikulturelle området i Norge.
Mange byer har ofte problemer med å integrere folk fra mange forskjellige land, men Stavanger har lykkes med å bruke det multikulturelle preget i byen til å skape en dynamisk og allsidig by. Stavanger var Europas Kulturhovedstad i 2008, og det blomstrende kultur- og næringslivet som gjorde at byen fikk denne statusen har fortsatt å utvikle seg siden.
Det er ikke alle som innser verdien av å være valgt som Europas kulturhovedstad, men Stavanger har blant annet fått forsterket sin internasjonale orientering som følge av dette. Stavanger er en åpen og tilgjengelig by for både kultur- og næringslivet, og ikke minst for innbyggere og nye tilflyttere. Regionen er viden kjent for verdi- og nyskaping, og dette er kvaliteter Stavanger og hele regionen tar særdeles alvorlig.

Virtuell adresse i en kompetanseby

Det er som tidligere nevnt mange store etablerte og viktige virksomheter i Stavanger. Stavangerregionens strategiske næringsplan omhandler blant annet utviklingen av kompetanse, og vil gjerne tiltrekke flere bedrifter til regionen for å sikre en slik utvikling. Kompetanse blant befolkning og innbyggere er regionens aller viktigste ressurser, og er avgjørende for regionens omstillings- og konkurranseevne. 
Sentralt i denne strategien står Universitetet i Stavanger og de ulike forskningsmiljøene i Stavanger. Det er disse institusjonene som sammen med næringslivet i regionen skal være sparringspartnere for Stavanger kommune i utviklingen og foredlingen av ulike kompetanser. Det er gjennom en opparbeidelse og videreutvikling av forskningskompetanse at næringslivet skal styrkes.
Med andre ord, hvis du velger å ha et virtuelt kontor i Stavanger eller i Stavangerregionen, blir du også en del av den strategiske næringsplans visjon om kompetanseutvikling innenfor næringslivet.

Stor tilflytting til Stavanger

Stavanger har vokseverk, og hele regionen har en av de aller høyeste tilflytterprosentene i landet. Det er flere årsaker til dette. Den multikulturelle og internasjonale orienteringen er allerede nevnt, og er helt klart med til å gjøre byen attraktiv. Naturen er også en viktig faktor, for Stavanger ligger vakkert ut mot havet, med utallige små øyer i fjordene rundt, og spektakulære naturopplevelser i nærheten. Her er det vel nok å bare nevne Lysefjorden og Prekestolen.
Den geografiske beliggenheten er i seg selv nok til å gjøre byen attraktiv for bedrifter. Stavanger ligger i Rogaland fylke, og nettopp Rogaland er Norges største industrifylke. Dessuten er fylket en av de største kraftprodusentene i Norge. Regionen er også en viktig leverandør og produsent av melkeprodukter, grønnsaker og kjøtt, og er (kanskje overraskende) en av landets største jordbruksregioner. Det er nettopp beliggenheten som gjør at produkter og tjenester lett kan fraktes videre rundt i landet, eller til det store utland.

Få et virtuelt kontor i regionsenteret Stavanger

Stavanger er den største byen i Stavangerregionen, og fungerer som regionsenter for 330.000 innbyggere. Dessuten er byen også fylkessenter for omtrent en halv million mennesker.
Selve Stavanger sentrum er kompakt, slik vi kjenner det fra de fleste norske kystbyer. Her finner du et handelssentrum med et mangfoldig og variert utvalg av butikker i forskjellige størrelser, i tillegg til kjøpesentre. Det er også i sentrum du finner de største kulturinstitusjonene, hoteller og restauranter.
Det er mange byer i Norge som lar handelen forsvinne fra sentrum, og byene lider ofte av det som kalles “butikkdød”. Stavanger går heldigvis motsatt vei, og kommunens plan og strategi for utviklingen av Stavanger sentrum er å styrke og utvikle regionens viktigste senter for handel, offentlige og private tjenesteytelser, kultur, uteliv og opplevelser. Stavanger er en gammel sjøfartsby, og denne identiteten skal ivaretas og forsterkes, og trehusbebyggelsen skal bevares. 

Satsing på kollektivtrafikken

En måte å gjøre Stavanger sentrum attraktivt for både næringslivet og innbyggere, er å gjøre byen så tilgjengelig som mulig, og i Stavanger satses det på kollektivtrafikken. Framkommeligheten utbedres og trafikksikkerheten forbedres. Slike forbedringer kommer ikke av seg selv, og Stavanger mottar det som kalles “belønningsmidler”. Disse midlene er en belønningsordning for nettopp å forbedre kollektivtransporten slik at det blir mindre biltrafikk i selve byområdet. Belønningen skal stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, og poenget er at det skal bli mer effektivt og behagelig for mennesker å ferdes i bybildet. Ikke bare for innbyggerne, men også for arbeidstakere, turister og andre reisende.
 

star
star
star
star
star
4.0 of 5 / 1 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall