arrow_upward

3 Næringslokaler: Oppegård

Er du på utkikk etter et næringslokale i Oppegård kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige næringslokaler i Oppegård. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Oppegård – Oslos nabo i sør

Oppegård kommune er en del av regionen Follo i Akershus fylke. Kommunen ligger ved Oslofjorden og grenser til Oslo i nord, til Ski i øst og til Ås i sør.
Det administrative senteret i kommunen ligger i Kolbotn.
Fra den 1. Januar 2020 blir det ingenting som heter Oppegård kommune lenger. Da blir nemlig kommunen slått sammen med Ski til den nye kommunen Nordre Follo.
Oppegård ligger særdeles godt plassert med kort tid inn til Oslo. Det gjør at området er attraktivt å pendle både til og fra. Kommunen har omtrent 13.400 sysselsatte, hvor ca. 30% både jobber og bor i Oppegård kommune. Det vil si at det er ca. 7000 som jobber i Oslo, mens omtrent 5000 pendler inn til kommunen for å arbeide.
Kommunen har i dag i underkant av 10.000 arbeidsplasser fordelt på 2300 registrerte bedrifter. De aller fleste av disse bedriftene har 1 til 5 ansatte.
Næringsområder i Oppegård

Mastemyr næringsområde

På begge sidene av Riksvei 152 ligger Mastemyr næringsområde. Veien er hovedfartsåren fra E18 til kommunesenteret Kolbotn. Tomtene i Mastemyr næringsområde er omgitt av brede grøntbelter og massevis av naturlig tre-vegetasjon, både mot veiene og mellom eiendommene i næringsområdet. Det er med andre ord et grønt og frodig området. Du kan komme til eiendommene fra Lienga og Trollåsveien.
Mastemyr næringsområde stammer fra tiden etter 1975. I denne tiden ble området bebygd med næringsbygg, og i dag finner du rene kontorbygg og bygg for lagervirksomhet og produksjon. Når det gjelder arkitekturen er bygningene ganske ulike, i og med at de stammer fra ulike perioder, men alle byggene er preget av høy byggeteknisk og estetisk kvalitet. Sammen med de grønne arealene mellom alle byggene og eiendommene fremstår næringsområdet som en park med høy kvalitet og standard. Enkelte av byggene og anleggene har dessuten veldig høy arkitektonisk verdi.
I 2012 ble det vedtatt en ny områderegulering for Mastemyr. Nå har det blitt lagt til rette for utbygging av ca. 200.000 kvadratmeter næringsarealer i området.

Oppegård næringsområde

Trollåsveien forbinder Mastemyrveien med den nedre delen av Kolbotnveien og Oppegård næringsområde ligger på vestsiden av Trollåsveien. Terrenget er forholdsvis bratt, og store deler av området har fått beholde sin naturlige tre-vegetasjon. Noen områder av de store, skogkledde områdene kan muligvis være et potensiale for fortetting i området.
I likhet med Mastemyr næringsområde, så ble også dette området bebygd på 70-tallet. Også her har bygningene ulik arkitektur, med forholdsvis mange kombinerte lager- og kontorbygg.

Attraktiv beliggenhet i Kolbotn

Kolbotn er selve administrasjonssenteret i kommunen og Kolbotn sentrum skal utvikles videre, slik at det kommer flere kunnskapsbaserte bedrifter og flere publikumsrettede tjenesteytende næringer hit. Kolbotn skal rett og slett fremstå som mer livlig og urban. Det skal være en by man har lyst til å slå seg i ned i, både for beboere og bedrifter. I dag er det tilrettelagt for utbyggingen av 86.000 kvadratmeter for handel og næring i sentrum, noe som er med til å sette en tykk strek under ambisjonsnivået i Kolbotn.
De kunnskapsbaserte bedriftene skal holde til i triangelet Kolbotn sentrum, Rosenholm og Mastemyr næringspark. Her blir alt tilrettelagt for at disse bedriftene kan blomstre og utvikle seg sammen med innbyggerne.

Oppegård Næringsforum

Det Oppegård Næringsforum først og fremst skal gjøre er å fremme medlemmenes interesser på forskjellige arenaer. Målet er å være en medlemsorganisasjon som satser på tiltak som kan gi medlemmene en fordel i næringslivet i Oppegård. De arbeider for trygge rammer og en forbedring av disse.
En av de beste måtene å fremme næringslivets interesser på er gjennom næringsmesser. Slike messer er en naturlig møteplass for næringslivet, og er et viktig forum for blant annet nettverksbygging. Messene er kun noen av initiativene og tiltakene Oppegård Næringsforum står bak for å få næringslivsrelaterte saker på dagsorden. Ingen saker er for store eller for små, og det kan handle om alt fra parkeringsplasser til spørsmål om samferdselsutviklingen.
Hvert år arrangerer Oppegård næringsforum 6 medlemsmøter med inspirerende foredrag og gode muligheter for nettopp viktig nettverksbygging. Forhåpentligvis resulterer nettverksbyggingen i flere avtaler med nye kunder, eller forbedrede og mer omfattende avtaler med allerede eksisterende kunder. Slike messer og møter legger uansett alt til rette for at din bedrift kan utvikle og forsterke nettverket sitt.

Ønske om næringsklynger

Det er i dag et uttalt ønske fra Oppegård næringsforum at de ønsker næringsklynger i kommunen og regionen. Messene og møtene næringsforeningen arrangerer kan hjelpe til med at slike klynger dannes. Når man møter andre bedrifter innenfor samme bransje som ens egen, så er sjansene større for at man har lyst til å ha et tettere samarbeid, uansett om det er på et kunnskapsutviklingsplan eller om det rett og slett er smart rent logistisk. Med en dannelse av næringsklynger i området håper man på å få større kraft til å konkurrere om større kontrakter enn det de enkelte medlemmene kan alene.
Næringsvennlighet i Oppegård kommune
Det er i dag flere årsaker til at Oppegård kommune er en populær kommune for bedrifter. Avstanden til hovedstaden er én ting, de gode mulighetene for samferdsel til og fra kommunen en annen. En tredje årsak er at Oppegård fokuserer på å være en næringsvennlig kommune. Det er utviklet mål og strategier for at virksomheter av alle størrelser skal ha lyst til å slå seg ned i kommunen og føle seg velkomne når de velger å gjøre nettopp det. Kommunen vektlegger god dialog og godt samarbeid med næringslivet. Beslutningene og saksbehandlingene skal være raske og grundig fra kommunens side, og næringslivet skal dessuten føle en stor grad av forutsigbarhet.


Se på utvalget vi har av næringslokaler i flotte Oppegård kommune, og kom i kontakt med utleier i dag!


 

star
star
star
star
star
3.0 of 5 / 1 votes
Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
Egner seg for kafé/restaurant
format_list_bulleted
apps
Vis antall