arrow_upward

2 Næringslokaler: Nedre Eiker

Er du på utkikk etter et næringslokale i Nedre Eiker kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige næringslokaler i Nedre Eiker. Spesifiser søket ditt eller...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

Nedre Eiker – attraktivt for næring

Nedre Eiker er en kommune sør i Buskerud, og deles av Drammenselva. E134 går også tvers gjennom kommunen sør for elva og fylkesvei 283 går gjennom kommunen nord for Drammenselva.
På sørsiden av Drammenselva går jernbanen. I kommunen er det to stoppesteder for toget, nemlig i Mjøndalen og på Steinberg. Her stopper lokaltoget L12 Kongsberg-Drammen-Oslo S-Oslo lufthavn-Eidsvoll. Det er med andre ord ingen sak å komme seg frem og tilbake til Gardermoen, eller nesten til Mjøsa for den saks skyld. Tidligere var Nedre Eiker en industrikommune. De fleste arbeidsplassene var innenfor papir og cellulose, mens andre viktige arbeidsplasser har vært Solberg Spinderi, Trelleborg Viking, Krokstad Spikerfabrikk og Aaserud teglverk. I tillegg var det mange møller og sagbruk i kommunen. Sånn var det før i tida, men dag er Nedre Eiker en handelskommune. Foreløpig kan man si at frontløperne for denne utviklingen har vært Buskerud Storsenter og Krokstad Senter.

Store næringsområder

Det finnes alt fra tunge hjørnestensbedrifter til nyetablerte selskaper i Nedre Eiker. Kommunen og regionen satser sterkt på næringsutvikling. Det innebærer at både nye og etablerte bedrifter og virksomheter skal føle seg hjemme i Nedre Eiker. I Nedre Eiker er det avsatt 527 dekar til næringsformål i en ny kommuneplan. Hele dette store området strekker seg fra Orkidéhøgda i vest til landbruksarealene på Ytterkollen i øst. Området grenser til E134, og deler av området er avsatt til kombinertformål næring og handel. Nær jernbanen i Mjøndalen sentrum finner du transformasjonsområder som egner seg til kontor og servicenæringer.

Handelsmessig knutepunkt

Nedre Eiker er uten tvil en kommune i vekst. Bygg- og anleggsnæringen, samt logistikkvirksomhetene, har spesielt hatt vekst de seneste årene innenfor næringsområdet. Dette gjelder både for de eksisterende bedriftene og for mange nyetableringer. I dag er kommunen et regionalt handelsmessig knutepunkt. En av de største virksomhetene er Buskerud Storsenter. Deretter kommer handelsbedriftene på Orkidéhøgda med store varehuskjeder.

Næringsrådet i Nedre Eiker

Nedre Eiker Næringsråd er en upolitisk forening som jobber med utvikling både av eksisterende næringsliv, samt en stimulering til etablering av nye bedrifter.
Det er et talerør for næringslivet i kommunen og jobber konstant for å fremme medlemmenes og næringslivets interesser generelt. Næringsrådet er en viktig aktør når det kommer til et godt samspill mellom kommune og næringsliv. Dessuten er de med til å påvirke de næringspolitiske prosessene. Nedre Eiker Næringsråd har fire forskjellige fokusområder. Disse områdene er Strategisk Næringsplan, Kommunereform, Næringsarealer og medlemsverving.
I dag er Nedre Eiker Næringsråd tilknyttet Næringsforeningen i Drammensregionen

En del av D5-kommunene

Nedre Eiker er en del av D5-kommunene. D5 er et samarbeid mellom 5 kommuner, nemlig Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Svelvik og Sande. Poenget med samarbeidet er å legge alt til rette for lønnsom og fremtidsrettet næringsetablering. Her, mellom Fornebu og Kongsberg, finner du Subsea Valley. Subsea Valley er en næringsklynge som hovedsakelig består av bedrifter på det sentrale Østlandet, men klyngen har også medlemmer utenfor dette området.

Subsea Valley

Bedriftene i næringsklyngen besitter teknologisk kompetanse spesielt rettet mot olje- og gassmarkedet. Området Subsea Valley ligger i, ligger på aksen mellom Fornebu og Kongsberg. I dette sentrale området er det fortsatt plass til flere bedrifter. Derfor har de fem forskjellige kommunene gått sammen for å legge alt til rette for mer næringsetablering i området. Plasseringen er utrolig strategisk, har god infrastruktur og et allerede voksende næringsmiljø. Det er høye teknologiske kompetanser og til sammen utgjør dette et fantastisk attraktivt prospekt for fremtidige bedrifter.


Noe av det som gjør området spennende er at det er så kort avstand mellom virksomhetene. Dette innbyr til å skape spennende relasjoner med ulike bedrifter, samt utviklingen av en enda mer fruktbar kunnskapsutvikling i området. Området ligger kun en kort kjøretur fra Oslo, Tønsberg og Kongsberg, og jernbanen og flytoget er rett ved siden av. Dessuten ligger Norges største importhavn og tre internasjonale flyplasser innenfor rekkevidde, noe som kun er med til å forsterke områdets attraktivitet.  Subsea Valley er et ledende knutepunkt for fremtidsrettet næringsvirksomhet.

Også attraktivt for utdanning og bosettelse

Selv om D5-samarbeidet i utgangspunktet har fokus på næringsetablering, så er området svært attraktivt for bosetting og utdannelse også. Her får du full barnehagedekning og høyskole. Naturen byr på en mangfoldig skjønnhet, uansett om du liker sjøen, byen eller marka – eller alt sammen på én gang. Det er ikke vanskelig for de respektive kommunene å stille seg bak dette samarbeidet. Det er tross alt allerede et yrende næringsliv her og framtiden tegner et bilde av stort potensiale. D5-samarbeidet viser seg rett og slett allerede som et resultat av et vellykket samarbeid for å nå felles mål. Veksten i hele regionen er et bevis på at man står sterkere sammen.

Den koselige småbyen Mjøndalen

Mjøndalen har sin egen handel- og serviceforening, og målet deres er å skape en travel og koselig by med fokus på det grønne. Her skal det være flust av attraktive handels- og servicetilbud.
Foreningen jobber for å øke samarbeidet mellom dem som driver næringsvirksomhet i kommune, i tillegg til at de forsøker å få et gjensidig godt samarbeid mellom foreningen og de kommunale etatene som tar seg av næringslivsspørsmål. Dessuten fokuserer de på å få til et godt samarbeid med lag, foreninger og andre organisasjoner som jobber i Nedre Eiker kommune. Samarbeidet med kommunen skal også være godt, slik at alle kan få mest mulig igjen for de knappe ressursene som settes av til stedsutvikling i Mjøndalen sentrum. Mjøndalen skal dessuten profileres utad via ulike medier med tiltak og aktiviteter for å vise hvor viktig Mjøndalen er som del av et sterkt voksende handelsområde.

Gratis etableringsveiledning

Alle innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Svelvik får tilbud om gratis etableringsveiledning. Her kan du få personlig veiledning og rådgivning – helt fra den spede begynnelsen og frem til man står der med en fullt etablert virksomhet. Du kan også få næringsfaglig vurdering i de tilfellene hvor NAV ønsker det.


Det er ingen tvil om at Nedre Eiker er en god kommune for næring. Ta en titt på alle de flotte næringslokalene vi tilbyr i kommunen og kom i kontakt med utleier i dag!

Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
format_list_bulleted
apps
Vis antall