arrow_upward

1 Kontorlokale: Sandnes

Er du på utkikk etter et kontorlokaler i Sandnes kan MatchOffice hjelpe deg med dette. Listen under gir deg et overblikk over en lang rekke ledige kontorlokaler i Sandnes. Spesifiser søket ditt eller bestill informasjon...Les mer

Opprett en søkeagent

Fullstendig oversikt

Bestilmateriale

Gratis og uforpliktende

Kontakt utleier

En lysende fremtid i Sandnes

Innerst inne i Gandsfjorden ligger Sandnes. Det er både en by og en kommune, og er Norges sjuende største by, og Norges åttende største kommune med sine 76 ooo innbyggere per første januar 2018. Sandnes ligger i sammenheng med blant annet storbyen Stavanger, og er en del av Stavangerregionen. Dette utgjør et befolkningstall på over 330 000 innbyggere, og regionen har en stor befolkningsvekst som kommer til å fortsette de mange neste årene.

Opprinnelig var Sandnes en by med teglverk- og pottemakerindustri, mens det i nyere tid har dreiet seg mye om produksjonen av tekstilprodukter, og ikke minst sykler. Det er nok ikke mange nordmenn som ikke har hørt om DSB. I dag er selvfølgelig næringslivet mest preget av olje- og gassrelatert virksomhet, noe som er en naturlig følge av beliggenheten nær Norges oljehovedstad Stavanger.

Men Sandnes er også en landlig kommune, noe som posisjonen som Rogalands tredje største landbrukskommune vitner om. Dermed er kommunen også en av Norges største og viktigste landbrukskommuner.

 

Det sentrale knutepunktet på Jæren

Sandnes ligger godt til når det gjelder god samferdsel. Byen og kommunen ligger sentralt mellom Nord-Jæren, Jæren og Høg-Jæren, og fjorden er rett utenfor døren, noe som gir god tilgang til havet og skipstrafikken. I dag legges det dessuten planer for å effektivisere transportflyten i området, og det foreligger allerede planer for en bybane på eksisterende jernbanespor, og på spor i eksisterende og nye kollektivtraseer i Stavanger og Sandnes. Som noe helt unikt, og i tråd med et grønnere image, har også både Sandnes og Stavanger ambisjoner om lavere bilandel, og har derfor startet planleggingen av en såkalt ”sykkelmotorvei” mellom de to byene.

 

Til Sandnes med fly

Sandnes nyter godt av beliggenheten nær Sola lufthavn. Den ligger kun 12 kilometer fra sentrum, og det sier seg selv at transporten frem og tilbake går hurtig. Både alminnelige rutebusser og hotellekspresser valfarter frem og tilbake hele døgnet, og er en direkte årsak til at flyplassen kan frakte nærmere 4,5 millioner mennesker til nasjonale og internasjonale destinasjoner.

 

Kontor i en by som tilrettelegger for næringslivet

Sandnes har ”Sandnes – i sentrum for fremtiden” som slogan. Det forplikter og innebærer en kraftig tilrettelegging for suksess i næringslivet.  Utover en næringssjef som er næringens stemme i kommunen, er det store næringsområder man kan leie seg inn i i Sandnes. Her bør det spesielt nevnes den nye Havneparken Sandnes som regnes som et av de aller mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge, og er nå mer eller mindre klar for innflytting. Her kommer det forretninger, spisesteder, kontor, boliger og hotell fordelt på 153 000 kvadratmeter. Hele parken ligger i sentrum av byen, i en del som tradisjonelt sett har vært brukt til havnevirksomhet. Denne bydelen er nå omregulert til en grønn og moderne bydel i sentrum, og flere aktører har allerede flyttet inn, som for eksempel Jæren Tingrett og Vernepleierhøyskolens avdeling Rogaland.

Hele havneparken har som formål å bidra til å utvikle sentrum i Sandnes til et levende og attraktivt regionalt senter for både innbyggere og bedrifter.

 

Næringssjefen i Sandnes

Som sagt, så har Sandnes en næringssjef. I tillegg til å være næringens stemme i kommunen, starter og deltar næringssjefen i prosjekter som har verdi for Sandnes, og har derfor en bred kontaktflate både regionalt og lokalt. Hele poenget for næringssjefen er å sette Sandnes på kartet i et næringslivspolitisk perspektiv, og er den som hele tiden har kontakt med etablerere og eksisterende bedrifter, uansett om det er noen som skal relokalisere, eller om det er noen som skal etableres som helt nye i regionen.

 

Kontorer i en by med topplasseringer i Nærings NM

Sandnes har alltid vært en by med et sunt næringsliv, og gikk blant annet til topps i NHOs Nærings-NM i 2012. Byen har alltid vært i toppsjiktet, og har flere ganger vært på pallen. Slike topplasseringer er en anerkjennelse av det harde arbeidet kommunen gjør for at næringslivet skal kunne blomstre i kommunen, og er med til å inspirere til videre arbeid. Selv om slike kåringer kanskje ikke forteller alt om hvordan situasjonen er i kommunen, er det uten tvil med på å få bedrifter til å åpne øynene opp for regionen. Her skal det selvfølgelig ikke hviles på laurbærene, men fortsatt jobbes knallhardt for at Sandnes forblir blant de aller beste kommunene og byene å drive næring i. Fremtiden vil se at Sandnes vil ytterligere tilrettelegge for nyetableringer, og bidra til de aller best mulige vilkårene for allerede eksisterende bedrifter og virksomheter. Det innebærer blant annet et samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt for å få en enda bedre infrastruktur i regionen, slik at den kan fortsette sin positive utvikling.

 

Bli gründer i Sandnes

I kommunen jobbes det altså sterkt med næringsutviklingen. Ved å bidra til etableringen av nye bedrifter og videreutvikle eksisterende bedrifter, er Sandnes sikret en lysende fremtid. Kommunen setter i gang og deltar i tiltak og arrangementer som har betydning for næringslivet. Slike tiltak kan være utredninger, undersøkelser, kompetanseoppbygging, planlegging og gjennomføring av arrangementer, prosjekt- og planleggingsoppgaver, i tillegg til andre tiltak som kan komme næringslivet som helhet til gode.

Det finnes en rekke kurs for gründere og nystartede entreprenører i Sandnes, og er alle lett tilgjengelige. Her får man tips om forretningsutvikling, nyskapning, markedsføring og massevis av annen nyttig informasjon. Noe av det aller viktigste når man er i startfasen, er å bygge seg opp et nettverk, og kurs med andre gründere kan være den perfekte starten på et slikt nettverk.

 

Kulturen viktig i Sandnes

Sandnes ønsker å være en by som spiller på mange strenger, og å være en fremragende vertsby for mange og store arrangementer. Dette gjenspeiles i et godt samarbeid mellom kultur- og næringslivet i Sandnes. Satsningsområder som turisme og reiseliv kommer således hele byen til gode. Satsningen på turismen og reiselivet styrkes ytterlige ved sammenslåingen med Forsand kommune, hvor et regionalt fellesskap er etablert med fokus på å få enda flere turister inn i regionen.

 

Kontor i et internasjonalt miljø

Hele Stavangerregionen – Sandnes inkludert – bærer preg av et internasjonalt næringsliv. Byen har en internasjonal orientering, og er vertskommune for mange internasjonale virksomheter. Det betyr igjen, at det er en stor grad av arbeidsinnvandring i kommunen, og hele næringslivet har derfor ikke bare et internasjonalt næringsliv, men også et multikulturelt forskningsmiljø.

I Sandnes får du ikke bare impulser fra hele Norge, men fra hele verden.

Ditt søk ga ingen resultater
Sorter etter
format_list_bulleted
apps
Vis antall